Conservació preventiva – conservació curativa

Actuacions de conservació preventiva

Conservació preventiva

Protecció de les obres durant el seu emmagatzematge, suports d’emmagatzematge i d’exposició, farcits per preservar la forma, adaptació de maniquins.

Actuacions de conservació curativa

Conservació curativa

Eliminació d’elements nocius causats per la contaminació atmosfèrica i d’antics sistemes de subjecció incorrectes.