Conservació – Restauració

Actuacions destacades

Tapís de la Creació, realitzat amb tècnica de brodat, entre el 1081 i el 1094.

Tresor de la Catedral de Girona.

Suports de llana, color vermellós, lligat sarja i rombes concèntrics.

Brodat realitzat amb llanes policromes i lli blanc, amb punt de tronc. 355 x 449 cm.

Restaurat al CRBMC.

Núm. inventari: 1

Estendard de sant Ot, finals del segle XI principis del segle XII.

Museu del Disseny de Barcelona.

Teixit de lli, lligat plana; decoracions realitzades en tècnica de brodat amb sedes policromes. 112 x 74 cm.

Número d’inventari: DHUB 49.422

Medalló amb mènada, època tardoantiga.

Museu Nacional d’Art de Catalunya.

Llanes policromes i lli blanquejat, tapís i tafetà. 22,5 x 20 cm

Núm. Inventari: 203550

Dalmàtica del Tern de sant Jordi, 1445-1450.

Capella del Palau de la Generalitat de Catalunya.

Vellut de seda de color grana, tallat a dues altures i arrissat, amb trames metàl·liques entorxades espolinades, formant anelles de diferents altures en algunes parts de la decoració (alluciolato). Composicions amb escenes del sant cavaller realitzades en tècnica de brodat amb fils entorxats metàl·lics i sedes policromes. Les decoracions del final de les mànigues són fruit d’una refecció d’època posterior. 118 x 152 cm.

Núm. inventari: 227793 2.a

Drap de faristol amb la representació de sant Joan Evangelista. Brodat del segle XV; teixits, segles XVI-XVII.

Museu Episcopal de Vic.

Domàs de seda, brodats realitzats amb fils entorxats metàl·lics, sedes policromes i fragments de vellut carmesí. 240 x 56 cm.

Provinent del monestir de sant Joan de les Abadesses.

Número d’inventari: MEV 723.

Antependi de l’hospital de la santa Creu, segles XVII-XVIII.

Hospital de sant Pau, Barcelona.

Vellut de seda carmesí, part central, i de seda de color verd, caigudes laterals i part frontal; brodat amb fils metàl·lics entorxats i sedes. 90 x 300 cm.

Número d’inventari: 288.

Restauració realitzada al CRBMC.

Coixí, segle XVII.

Col·l. particular.

Seda i cordonets metàl·lics, brodat d’aplicació.

32 x 47 x 6 cm.

Caçadors d’ocells, tapís de finals del segle XVIII.

Col·l. particular.

Llanes i sedes policromes.
265 x 228 cm.

Verge de l’Estrella, segle XIX.

Església de sant Pere, Arres de Sus (Val d’Aran).

Seda, fils i làmines metàl·liques, canonets, lluentons i caboixons. Vellut, setí, brodat en relleu, puntes d’Espanya i passamaneries.
99 x 60cm

Bosc de bambús amb tigres sobre un mar de boira, s. XIX.

Col·l. privada.

Quadre tèxtil, amb marc. 210 x 150 cm.
Teixit de vellut ciselé amb decoracions pintades.

Pantalla de làmpada decorada amb campanetes, 1915.

Casa Museu Rafael Masó, Girona.

Disseny Rafael Masó i Valentí.
Execució atribuïda a les germanes i a l’esposa de R. Masó.
Cintes i teixits de seda, brodats i pintats. 19,5 x 124 cm.
Núm. inventari: 0739