Estudis i informes d’actuacions dels béns culturals

La identificació de les fibres, l’estudi tècnic dels lligaments i dels brodats, l’anàlisi dels colorants i dels mordents, junt amb altres anàlisis científiques, per exemple els raigs X i la llum UV, ens ajuden a tenir un coneixement més ampli dels béns culturals, saber les tècniques d’execució i les possibles causes d’alteració.

 

Aquests estudis són de gran utilitat tant pels conservadors – restauradors com pels historiadors.