Inventari i catalogació del patrimoni tèxtil

Actuacions destacades

Inventari del patrimoni tèxtil de la Casa Madre de les Religioses Pureza de María de Palma de Mallorca.

La comunitat de religioses de Pureza de María conserva un important patrimoni tèxtil que es compon d’ornaments litúrgics i de labors, unes 230 peces aproximadament. Gairebé totes aquestes peces van ser confeccionades i brodades per mestres, religioses i alumnes del col·legi, exceptuant les robes i alguns dels ornaments que van ser donats per fidels a la dita comunitat. De tot aquest patrimoni destaca notòriament la col·lecció de quadres brodats.

Inventari del patrimoni tèxtil del Monestir de la Puríssima Concepció de Palma de Mallorca.

La comunitat de monges de l’orde de les Clarisses Caputxines del Monestir de la Puríssima Concepció de Palma de Mallorca, conserva un important patrimoni cultural i artístic d’inestimable valor, d’aquest llegat cal destacar la remarcable col·lecció d’indumentària i paraments litúrgics, datats entre finals del segle XVII i el segle XIX.

Identificació dels suports de les peces.

Camisa i enagos, s. XX.

Museu de sant Boi de Llobregat

Catalogació de la indumentària i complements de la col·lecció Vives Campomar, segles XVII-XX. Museu de Menorca.

La col·lecció està composta per set armilles o guardapits d’home, un vestit, un cos de vestit i un gipó de dona. A més d’uns botins, dos parells de mitenes, tres tabaqueres i una bossa portamonedes.

 

Es tracta d’objectes quotidians que ens transmeten coneixements relatius a una època i a una moda, sobre els seus propietaris, respecte a un ús concret, etc., i que mostren una mescla de les influències i aportacions externes d’altres cultures, com també d’altres països. Així, doncs, aquests objectes ens transporten devers un temps en què cavallers abillats amb vistoses armilles fumen i sostenen luxoses tabaqueres que evoquen llunyes terres; alhora que dones encotillades llueixen vestits confeccionats segons la moda vigent. Es tracta tan sols de retalls de la memòria.