Publicacions
C. Masdeu i M.L. Morata, Restauració i conservació de teixits, Barcelona, 2000.
Carmen Masdeu i Luz Morata.
“Restauració de dos embolcalls amb relíquies de la creu de Sant Joan de les Abadesses”
El tresor ocult. La creu de Sant Joan de les Abadesses, Vic, 2020, p. 95-100.
“Conjunt de tapissos de la Generalitat de Catalunya a la seu de L’Institut d’Estudis Catalans (IEC)” , Rescat.
Butlletí del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, n. 36 (2020), p.38-47.
“Del tapís al brodat, la darrera intervenció”
El Brodat de la Creació de la catedral de Girona, Memoria artium; 22, Barcelona, 2018, p. 53-97.
C. Masdeu, L. Morata i M. Toneu, “El tapís -el brodat- de la Creació de la catedral de Girona. La darrera intervenció de conservació i restauració”
Les obres de la Seu. Cicle de conferències GIRONA A L’ABAST XVI, Girona, 2017, p. 37-70.
Autors varis, “La bandera de santa Eulàlia: un tractament de conservació integral”, Unicum.
Revista de l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya. N. 13 (2014), p. 11-38.
“El frontal brodat i una dalmàtica del tern de sant Jordi de la capella de la Generalitat”, a: Catalunya 1400.
El Gòtic Internacional, catàleg d’exposició MNAC, Barcelona 2012, p. 242-249.
“Materials tèxtils relacionats amb el mobiliari. Exemples de conservació i restauració”, a: Materials singulars aplicats al moble.
Monografia de les conferències presentades a l’Associació per l’Estudi del Moble, Barcelona, 2012, p. 43-58.
“Quadre tapís amb cap de Crist amb corona d’espines” i “Dalmàtica i collarí del tern atribuït al papa Calitx III”, a: CRBMC Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya.
Catàleg d’activitats 2003-2010, Barcelona 2012, p. 298-305.
“Conservació-restauració preventiva i sistema de presentació de dos tapissos flamencs de la Seu vella de Lleida”, Rescat.
Butlletí del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, n. 18 (2010), p. 11-15. Seu vella de Lleida”, Rescat.
“Tern dedicat a santa Elena, segle XIX”, a: Tres segles d’arts sumptuàries a Mallorca (s. XVII – XIX)
Monestir Purísima Concepció arts sumptuàries
“Conservación- Restauración de una rastra de bautizar procedente de la casa Cebollero de Bastarás, Huesca”, Kausis.
Revista de la Escuela Taller de Restauración de Aragón II, n. 6 (2009), p. 79-86.
“Tapís que representa una escena cortesana”, md’A.
Butlletí del Museu d’Art de Girona, n. 70 (2008), p. 3-7.
“Introducció a la col·lecció de teixits coptes del Museu Episcopal de Vic”.
Quaderns del Museu Episcopal de Vic, n.2 (2008), p. 133- 150.
Restauració de la senyera de l’Ateneu Palafrugellenc”, a: Palafrugell restaura: La Senyera de l’Ateneu Palafrugellenc (1918)
Palafrugell, 2005, p. 26-33.